Ansvarlighed

Hos Get Basic tilbyder vi billigt tøj af høj kvalitet. Vi er stolte af at kunne tilbyde vores kunder produkter, der ikke alene er af høj kvalitet, men også er produceret under ansvarlige forhold. Vi mener, at det er vores ansvar at sikre, at vores produkter ikke skader mennesker eller miljøet, og at vi kun samarbejder med leverandører, der følger anerkendte internationale standarder for menneskerettigheder og minimal miljøbelastning.

Vi er stærke fortalere for FN's Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og sikrer, at vores leverandører overholder disse retningslinjer. Læs mere her.

Vores leverandør er også medlem af Amfori Business Social Compliance Initiative, som er en international organisation, der arbejder for at fremme socialt ansvarlige forsyningskæder. Læs mere her.

Dette betyder, at vores leverandør forpligter sig til at overholde følgende principper:

  • Rettigheden til Foreningsdannelse og Kollektive Forhandlinger: Vores leverandør respekterer retten til at organisere sig i fagforeninger og deltage i kollektive forhandlinger.
  • Fair Lønninger: Vores leverandør betaler en løn, der er tilstrækkelig til at dække de grundlæggende behov for arbejdstagerne og deres familier og overholder de relevante nationale love og regler.
  • Godt Arbejdsmiljø og Sikkerhed: Vores leverandør sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og arbejder for at forhindre arbejdsulykker og skader.
  • Ingen Diskrimination: Vores leverandør diskriminerer ikke på grundlag af race, køn, alder, nationalitet, religion eller andre faktorer.
  • Fair Arbejdstider: Vores leverandør sørger for, at arbejdstiderne er rimelige og overholder de relevante love og regler.
  • Ingen form for Børnearbejde: Vores leverandør anvender ikke børnearbejde i produktionen af vores produkter.
  • Beskyttelse af Miljøet: Vores leverandør arbejder for at minimere miljøbelastningen og tager hensyn til miljømæssige faktorer i deres produktion.

Vi er overbeviste om, at ansvarlige forsyningskæder er nøglen til at skabe en bæredygtig fremtid. Derfor er vi stolte af at samarbejde med leverandører, der er forpligtet til at overholde høje standarder for ansvarlighed. Vi er også engageret i at forbedre vores egne processer og tage ansvar for vores egen påvirkning på miljøet og samfundet - for eksempel modtager du dine varer i forsendelsesposer af 80% genbrugsplast.

Ligeledes opfordrer vi alle vores kunder til at tage ansvar for deres egen påvirkning på miljøet og samfundet og at vælge ansvarlige produkter og leverandører, når de handler. Hos Get Basic er vi dedikerede til at levere kvalitetsprodukter, der ikke kun er et godt køb, men også er ansvarligt produceret. Vi tror på, at alle virksomheder har et ansvar for at tage hensyn til samfundet og miljøet og arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

Vi takker vores kunder for at støtte vores engagement for ansvarlighed og håber på at kunne fortsætte med at levere produkter af høj kvalitet, der er produceret under ansvarlige forhold.